Terms & Conditions |  Algemene Voorwaarden
(in dutch)

1. Mijn gegevens
Mila de Bos | Loulou Dance
Noorderbeekstraat 129, 2562 PC, Den Haag
mila@louloudance.com| 06-60388099

KVK: 34325804
BTW nr: 204180028B01

2. Definities
Klant: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een dansles, workshop, retraite, festival e.d. en/of via mijn website een online bestelling doet voor een fysiek product en/of online programma.
Opdrachtgever: natuurlijke persoon of rechtspersoon die Mila de Bos een opdracht verstrekt.

3. Algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Mila de Bos en haar klant.

4. Aard van de dienstverlening
Alle activiteiten van Mila de Bos zijn gericht op groei en bewustwording. De klant past het aangebodene naar eigen inzicht al dan niet toe. Dat betekent dat de klant verantwoordelijk is voor haar succes en/of het behalen van gestelde doelen.

5. Informatieverstrekking
Klanten dienen alle gegevens die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht vooraf te verstrekken. Mila de Bos is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens door de klant.

6. Aansprakelijkheid
Mila de Bos is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de klant die voortvloeit uit een reeds voor de aanvang van de dienstverlening bij de klant aanwezige fysieke of geestelijke gesteldheid of gemoedstoestand. De activiteiten van Mila de Bos zijn geen vervanging van een psychologisch en/of medisch consult en/of therapie.

7. Geheimhouding en privacy
Alle informatie en persoonlijke gegevens verstrekt aan Mila de Bos door de klant worden confidentieel behandeld en niet aan derden verstrekt.
Digitaal opgeslagen contactgegevens registreer ik om, indien nodig, contact op te kunnen nemen. Betalende klanten worden opgenomen op de algemene nieuwsbrief-lijst en, indien noodzakelijk voor programma-inhoudelijke mailings, ook in een aparte lijst gekoppeld aan het desbetreffende programma. Deze contactgegevens worden niet aan derden verstrekt. Digitaal opgeslagen contactgegevens zijn beveiligd en alleen toegankelijk door Mila de Bos met een wachtwoord.
De ervaringen die Mila de Bos opdoet tijdens de contacten met klanten kunnen verwerkt worden in openbare uitingen op een zodanige manier dat in redelijkheid niet te achterhalen is met welke klant zij deze ervaring heeft opgedaan. Klanten kunnen hiertegen bezwaar maken en dienen dit schriftelijk te melden bij de Mila de Bos.

Mila de Bos heeft ook een privacy verklaring.

8. Prijzen
Alle prijzen vermeld op de website zijn inclusief btw en (indien van toepassing) exclusief verzendkosten, tenzij er nadrukkelijk iets anders staat geschreven.

9. Factuur
Bij iedere aankoop van een product of dienst kan de klant desgewenst een factuur ontvangen. Deze factuur komt ook in de administratie van Mila de Bos en wordt maximaal 7 jaar bewaard.

10. Betalingstermijn en incassoprocedure
Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij daarop anders vermeld staat, op de bankrekening van Mila de Bos te zijn bijgeschreven.

Mocht de klant haar factuur na twee herinneringen als nog niet betalen, wordt een incassobureau ingeschakeld. Alle kosten die voortkomen uit een incassoprocedure, waaronder de wettelijke rente vanaf de 22e dag na factuurdatum, zijn geheel voor rekening van opdrachtgever en/of de klant.

11. Kopie van overeenkomst
Na het bestellen van een online product en/of dienst krijgt de klant een automatische bevestiging van haar bestelling met de gegevens waarmee zij de bestelling heeft gedaan. In dit mailtje zit ook een link naar de algemene voorwaarden. Dit alles te samen is haar kopie van overeenkomst en dient ook als factuur voor eigen administratie.

12. Annulering van deelname aan danslessen of workshops e.d. door de klant

>> Voor annulering van (deelname aan) losse wekelijkse danslessen geldt:

Annulering tot 12 uur van tevoren is kosteloos. Daarna vindt geen terugbetaling plaats.

>> Voor annulering van (deelname aan) een lessenreeks, workshops, retraites en festivals e.d. geldt:
Tot 7 dagen voor aanvang is annulering kosteloos. Binnen 1 week voor aanvang is 50% van het deelnamebedrag verschuldigd. Bij afmelding binnen 48 uur voor aanvang vindt geen terugbetaling plaats.
Voor fysieke producten en online programma’s geldt dat deze binnen 14 dagen geannuleerd en geretourneerd mag worden.

13. Annulering van danslessen of workshops e.d. door Mila de Bos
Mila de Bos behoudt het recht om in geval van overmacht, haar danslessen, workshops, retreats, festivals, e.d. te wijzigen, verschuiven of annuleren. Onder overmacht wordt in ieder geval, maar niet exclusief tot, verstaan: ziekte van Mila, belemmering door derden, ontoegankelijkheid van de locatie, verkeersbelemmering, natuurrampen, virusuitbraak, oorlog of vanuit de overheid opgelegde beperkingen aan haar werk of samenkomsten van groepen.

In geval van overmacht doet Mila de Bos haar uiterste best om een andere datum, locatie of vervangende trainer te regelen. Is zij hier niet toe in staat, dan heeft Mila de Bos het recht de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. In een dergelijk geval is Mila de Bos niet aansprakelijk voor enige schade die de klant hieronder leidt.

14. Retourneren
Binnen 14 dagen mag een klant haar product, zonder opgaaf van reden, retour sturen. Gebruik daarbij dit retour formulier online aankopen. De klant krijgt dan binnen 14 dagen haar geld terug gestort op haar rekening.

De kosten van het retour sturen komen voor rekening van de klant. Ook slijtage of zichtbare gebruiksschade moet, in geval van retourneren, door de klant worden vergoed.

15. Levertermijn van online gekochten producten
De wettelijke levertermijn van fysieke producten is 30 dagen, maar als Mila de Bos het product op voorraad heeft, wordt het binnen 6 werkdagen opgestuurd. In de praktijk komt het er op neer dat Mila de Bos het product binnen 2 dagen nadat de betaling bij haar is binnen gekomen naar de klant opstuurt.

Bij de bestelling van een online programma krijgt de klant binnen 6 werkdagen een bevestiging van haar deelname met de nodige informatie over de begindatum van het programma.

16. Bezorging en bezorgkosten
De bezorging van Mila de Bos haar fysieke producten gaat via PostNL. Het risico van de verzending ligt bij Mila de Bos. Daarom worden pakketten altijd met een track & trace code verstuurd. Mocht de klant deze code willen om de status van haar verzending in te kunnen zien via de site van PostNL, kan de klant deze per mail bij Mila de Bos opvragen.

De bezorgkosten van een product zijn duidelijk gespecificeerd bij op de betaalpagina.

17. Garantie
Al de door Mila de Bos geleverde diensten en producten volden aan de omschrijving zoals klanten deze kunnen lezen op de website. Voldoet er iets niet aan de omschrijving, mag de klant het product retourneren. Zij krijgt dan desgewenst een nieuw product of haar geld terug.

18. Copyright
Op al het materiaal dat Mila de Bos verstrekt zit copyright. Dat betekent dat niets van deze uitgaven mag worden vermenigvuldigd, doorgestuurd, gekopieerd of op een andere wijze worden gebruikt zonder toestemming van de auteur.

19. Klachten
Wanneer de opdrachtgever en/of klant niet tevreden is over een geleverde dienst, dient zij dit binnen 14 dagen na het leveren van deze dienst aan Mila de Bos te melden. In overleg wordt onderzocht hoe de klacht in alle redelijkheid kan worden verholpen.

De klacht en de wijze van afhandeling wordt 2 jaar bewaard in een digitale beveiligde omgeving.